Η Αποστολή μας

Η εταιρεία ιδρύθηκε με σκοπό:

  1. την εμπορία και επισκευή-συντήρηση πάσης φύσεως ανταλλακτικών μηχανών εσωτερικής καύσης πλοίων, σκαφών, εργοστασίων και μονάδων παραγωγής ενέργειας.
  2. Την εμπορία και επισκευή-συντήρηση όλων των τύπων υπερπληρωτών (τούρμπο) μηχανών
  3. Την εμπορία και επισκευή-συντήρηση μηχανολογικών εξοπλισμών πλοίων, σκαφών, εργοστασίων και μονάδων παραγωγής ενέργειας.
  4. Την μεσολάβηση ως αντιπρόσωποι στην πώληση και επισκευή-συντήρηση μηχανημάτων, βιομηχανικού εξοπλισμού, πλοίων σκαφών, εργοστασίων και μονάδων παραγωγής ενέργειας.
  5. Την παροχή τεχνικών και οικονομικών μελετών και συμβουλών
  6. Την εκπαίδευση και παρουσίαση τεχνικών θεμάτων και εφαρμογών
  7. Την κατασκευή και ανακατασκευή μερών μηχανών και μηχανημάτων και την εκτέλεση μηχανουργικών εργασιών και εφαρμογών προηγμένης τεχνολογίας. (αντίστροφη μηχανική, επιστρώσεις, κατασκευές σε εργαλειομηχανές)